Mobiwerk opleidingen

Nascholing Code 95

Elke buschauffeur die beroepsmatig met passagiers rijdt, moet iedere vijf jaar 35 uur nascholing gevolgd hebben om de verklaring van vakbekwaamheid te behouden. Dankzij deze Europese regeling blijven beroepschauffeurs op de hoogte van de ontwikkeling binnen hun vakgebied en kunnen zij hun vakkennis opfrissen, wat de verkeersveiligheid en de dienstverlening aan klanten zeer ten goede komt. Deze nascholing heet Code 95 en komt op het rijbewijs te staan.

MobiWerk Opleidingen biedt erkende nascholingscursussen Code 95 aan die specifiek zijn gericht op buschauffeurs en touringcarchauffeurs. Onze ervaren instructeurs zijn zelf jarenlang werkzaam geweest als bus- of touringcarchauffeur en weten daardoor precies waar ze het over hebben. Van die expertise maken zij dan ook dankbaar gebruik in de cursussen.

Code 95 bij MobiWerk Opleidingen

De nascholing Code 95 bestaat uit vijf cursusdagen van elk 7 uur, waarvan minimaal één cursusdag een praktijktraining is. Vijf jaar voor het verlopen van de Code 95 kan begonnen worden met het volgen van de nascholing. MobiWerk Opleidingen biedt verschillende nascholingscursussen Code 95 aan, waarin veranderingen in wet- en regelgeving uitgebreid worden besproken en eventueel weggezakte kennis weer wordt opgefrist.

Duur 7 uur per cursusdag
Opleidingstype Cursus (theorie of praktijk)
Taal Nederlands

Bij- en nascholen in theorie & praktijk

Onze cursussen Code 95

Een chauffeur is het visitekaartje van het bedrijf. MobiWerk Opleidingen biedt buschauffeurs en touringcarchauffeurs verschillende cursussen aan om het beste uit hun vak te halen. Onze cursusdagen hebben verschillende thema’s, variërend van rijvaardigheid tot communicatieve vaardigheden.

Praktijkdag: Het nieuwe rijden (W01)

Eén van de grootste kosten van het rijden met een bus of touringcar is de brandstof. Chauffeurs kunnen hier veel invloed op uitoefenen door hun rijstijl aan te passen. Door de regels van het Nieuwe Rijden in de praktijk te brengen, kan tot wel 15% worden bespaard op de brandstofkosten!

Tijdens de praktijkdag Het Nieuwe Rijden wordt in een eerste rit het rijgedrag van de chauffeur bekeken, om van daaruit naar een efficiëntere rijstijl te werken. Vervolgens wordt het principe van Het Nieuwe Rijden uitgelegd. Wat houdt het in, wat bereik je ermee en hoe pas je het toe? Na de theorie rijdt de chauffeur een tweede rit en kan de nieuwe kennis direct worden toegepast.

De praktijkdag omvat 7 studie-uren voor de nascholing m.b.t. de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95). De cursus wordt niet afgesloten met een examen, maar de chauffeur krijgt een certificaat mee. De chauffeur kan zowel op een eigen voertuig worden getraind als op een voertuig van MobiWerk Opleidingen.

Theoriedag: Sociale veiligheid en omgaan met agressie (U15)

Als buschauffeur en touringcarchauffeur heb je veel contact met mensen en sta je midden in de maatschappij. Mensenwerk, daar draait het allemaal om. Dat is vaak wat het werk zo leuk maakt, maar soms kan het ook tot lastige situaties leiden. Op de theoriedag Sociale veiligheid en omgaan met agressie komen communicatie en agressie uitgebreid aan bod. Met rollenspellen en acteurs speel je situaties na en bespreek je samen met de andere cursisten hoe je het best kunt handelen.

De theoriedag omvat 7 studie-uren voor de nascholing m.b.t. de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95). De cursus wordt niet afgesloten met een examen, maar de chauffeur krijgt een certificaat mee.

Theoriedag: Communicatieve en sociale vaardigheden (U14)

De chauffeur is het visitekaartje van het bedrijf en de gastheer of gastvrouw in de bus. Goede communicatieve vaardigheden zijn dus erg belangrijk. Ook binnen het bedrijf is het van belang dat de chauffeur op een efficiënte manier communiceert met zijn of haar leidinggevende en met collega’s. In deze cursus van MobiWerk Opleidingen leren chauffeurs klantgericht en effectief communiceren.

De volgende onderwerpen worden in deze cursus behandeld:
– Representativiteit en beroepshouding
– Communicatie als onderdeel van dienstverlening
– Dimensies van cultuur
– Normen en waarden
– Commercieel gedrag
– Klantbenadering
– Omgaan met stresssituaties
– Klachtafhandeling
– Handelen en denken vanuit diverse achtergronden
– Waarnemen en interpretatie
– Ruisvorming
– Feedback geven en ontvangen

De theoriedag omvat 7 studie-uren voor de nascholing m.b.t. de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95). De cursus wordt niet afgesloten met een examen, maar de chauffeur krijgt een certificaat mee. Tijdens de cursus zullen cases uit het dagelijks leven van de chauffeur ruim aan bod komen, zodat de deelnemer de basisprincipes van het communicatieproces in het eigen werkveld leert toe te passen.

Theoriedag: Chauffeursdag (U24)

In deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij verkeersgedrag en de wegenverkeerswet. Daarnaast wordt er onder meer aandacht besteed aan de zit- en stuurhouding van de chauffeur, de spiegelafstelling van de bus of touringcar, de digitale tachograaf, rijtechnieken, voertuigtechniek en schadeafwikkeling.

De theoriedag omvat 7 studie-uren voor de nascholing m.b.t. de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95). De cursus wordt niet afgesloten met een examen, maar de chauffeur krijgt een certificaat mee.

Theoriedag: EHBO (U21)

Buschauffeurs en touringcarchauffeurs dragen een grote verantwoordelijkheid en staan in voor de veiligheid van hun reizigers. Het is dan ook erg belangrijk dat chauffeurs weten hoe zij moeten reageren wanneer iemand onwel wordt of gewond raakt. Tijdens de theoriedag EHBO van MobiWerk Opleidingen worden levensreddende handelingen uitgelegd en geoefend en wordt de kennis van de chauffeur over de eerstehulpverlening opgefrist en uitgebreid.

Deze cursus omvat onder andere de volgende onderwerpen:
– Het menselijk lichaam
– ABCDE-methodiek
– Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
– Stilstand van de bloedsomloop
– Uitwendige wonden
– Brandwonden
– Kneuzing en verstuiking
– Ontwrichting en botbreuken
– Oogletsel
– Vergiftiging
– Elektriciteitsongevallen
– Vervoer over korte afstand
– Verband- en hulpmiddelen
– Reanimatie en gebruik AED

De theoriedag omvat 7 studie-uren voor de nascholing m.b.t. de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95). De cursus wordt niet afgesloten met een examen, maar de chauffeur krijgt een certificaat mee. Om de kennis over de eerstehulpverlening op peil te houden en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, kan deze cursus jaarlijks worden herhaald.

Aanmeldformulier