MOBIwerk is aangemeld bij de Stichting Normering Arbeid (SNA). Daarnaast is MOBIwerk NEN gecertificeerd en lid van de ABU.

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico's van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim 50 jaar belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Met zo'n 500 leden vertegenwoordigt deze brancheorganisatie circa 65 procent van de markt. Daarmee is de ABU de grootste en toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Om de NEN 4400-1 certificering te behalen is MOBIwerk getoetst en beoordeeld door de inspecteur van Bureau Cicero.

NEN 4400-1 is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van de verschuldigde loonheffing en omzetbelasting en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland.

G-rekening
MOBIwerk is in het bezit van de G-rekening om opdrachtgevers te beschermen tegen de gevolgen van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA).
Contact
MOBIwerk
Westvlietweg 110
2495 AD Den Haag
T: 070 82 00 567
E: info@mobiwerk.nl

NEN 4400-1 GECERTIFICEERD